Tijdens het zeilweekend van juli had één van de gasten een zeeroverspruik meegebracht.