COVID-19  PROTOCOL

Aan boord samen zijn en toch veilig zijn is de opdracht waar wij samen, crew en gasten, vorm aan geven.
Wij hebben nagedacht en protocollen geschreven over hoe je het beste op een veilige manier over het schip kan bewegen, hoe je samen de zeilen bedient, hoe je je wast en alle andere elementen die je tijdens een zeilweekend tegenkomt.

Niet elke zeiltocht en elke groepssamenstelling is hetzelfde en we zullen dus gedurende ons verblijf aan boord aandacht blijven geven aan hoe wij het beste de zaken aanpakken om verspreiding van het virus tegen te gaan en ook een leuke tijd met Elkaar te hebben.

Hieronder staat het protocol dat aan boord van het zeilschip van toepassing is. Dit protocol kan op elk moment (moeten) worden aangepast aan veranderde omstandigheden.

Maatregelen voorafgaand aan de reis
Voorafgaand aan de reis is afgesproken wat het maximum aantal deelnemers is. De gasten ontvangen een gezondheidsverklaring welke ze zelf ingevuld meenemen en tonen deze bij aan boord gaan.

Gasten wordt bij aan boord gaan gevraagd of zij last hebben van verkoudheid, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts. Indien men een van deze symptomen heeft kan men niet aan boord komen.

Algemene maatregelen tijdens het verblijf aan boord

  • Vaak handen wassen met desinfecterende zeep.
  • Handen schudden en ander fysiek contact vermijden.
  • Niesen en hoesten in de ellenboog of papieren zakdoeken gebruiken.
  • Houdt 1,5 meter afstand.
  • Volg de instructies van de bemanning tijdens het aan- en van boord gaan
  • Als een bemanningslid of gast tijdens de reis last krijgt van verkoudheidsverschijnselen (longklachten en kortademig) en koorts moet deze het schip verlaten.

Uitwerking maatregelen aan boord van de Avontuur

Dagverblijf en keuken
Het dagverblijf en de keuken zijn gescheiden met plastic folie, zodat personen dezelfde ruimte tegelijk kunnen benutten. De drie tafels hebben elk zones die met plastic folie gescheiden zijn. Gasten en crew gebruiken tijdens hun verblijf aan boord telkens dezelfde zone. De zones worden ook gebruikt als wachtplaats wanneer men door het dagverblijf lopend anderen tegenkomt.
Alle gebruikte bestek, borden, glazen en keukengereedschap wordt voor het afwassen in zeer heet water gespoeld.
Al het voedsel dat uit de voorraad wordt genomen wordt gebruikt of weggegooid.
Toegang tot de koelkast is beperkt tot crew en de kok.

Geen toegang tot keuken voor gasten.
Keukencrew en bediening draagt mondkapje en handschoenen als met levensmiddelen wordt gewerkt.

Toiletten
De toiletten zijn uitgerust met de mogelijkheid om contactloos de handen te wassen. Handen wassen met zeep is verplicht na gebruik van het toilet.
Bij de toiletten staat extra reiniger en papier om NA gebruik de toiletzitting te ontsmetten. Gebruik hiervan is verplicht.
Het toilet wordt elke dag drie maal gereinigd met behulp van bleek.

Douche
De duur van de douche wordt kort gehouden. Gebruik van de douche is gelimiteerd tot 1 keer per dag per persoon. Aan- en uitkleden wordt zoveel mogelijk in de hut gedaan.
Na elk gebruik van de douche worden de wanden en de vloer met heet water afgespoeld. De temperatuur wordt vervolgens terug gedraaid tot normaal.
De douches worden twee keer per dag gereinigd met bleek.

Gang
Door de gang lopen wordt vlot gedaan en anderhalve meter afstand wordt steeds betracht. Een wachtruimte halverwege de gang is beschikbaar. Uitgaand verkeer heeft voorrang boven binnenkomend verkeer.

Hutten
De hutten zijn alleen toegankelijk voor de gebruikers. In de hutten staat desinfecterende zeep en papieren handdoeken klaar voor gebruik.
De deuren van de hutten moeten ‘s nachts worden gesloten. Patrijspoorten en bovenramen staan zo veel mogelijk open om te ventileren.

Buiten
Aan dek wordt ook anderhalve meter afstand gehouden. Er wordt aan een zijde van het schip gelopen en aan de andere kant gezeten en gedurende de vaartocht kunnen de zijden wisselen, al naar gelang omstandigheden en aan welke kant van het schip de zon is.
Het hele schip achter de bezaan (achterste mast) is gereserveerd voor de crew en is alleen voor gasten toegankelijk met toestemming van de crew. Gasten dienen ten alle tijden 1,5 meter afstand te houden tot het vooronderluik.

Zeil handelingen
Alle zeilhandelingen vinden plaats terwijl onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. De crew zal ter plekke instructies geven hoe dit te bereiken. Iedereen aan boord krijgt een eigen set werkhandschoenen die gedragen dienen te worden tijdens het werken met lijnen en zeilen.
De crew houdt ook tijdens de zeilhandelingen 1,5 meter afstand.
Om veilig te kunnen zeilen is het nodig om voor alles extra tijd te nemen. Het is daarom goed mogelijk dat ook op rustige dagen niet alle zeilen worden gezet en dat ingetogen wordt gevaren.